เกี่ยวกับเรา

สสม.network : สังคมอุดมปัญญาการสาธารณสุขมูลฐาน

คลังข้อมูลและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับเครือข่ายสาธารณสุขมูลฐาน และผู้สนใจทั่วไป